• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Oferta edukacyjna w Żuławskim Parku Historycznym

Oferta edukacyjna w Żuławskim Parku Historycznym

Żuławski Park Historyczny zaprasza nauczycieli, opiekunów, grupy dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim. 
Lekcje muzealne zostały podzielone na grupy tematyczne adresowane do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w grupach po 25-30 osób (klasa). Spotkania muzealne mają przede wszystkim przybliżyć uczestnikom historię regionu i miasta w oparciu o muzealne eksponaty i ekspozycje.  Poprzez aktywne formy pracy m.in. na materiałach źródłowych, dokumentach, archiwalnych fotografiach zajęcia stają się „żywą lekcją historii”, a tym samym dopełnieniem i urozmaiceniem typowych zajęć szkolnych. Konsultantem programu edukacyjnego jest Marzena Bernacka Basek - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Pobieramy jedynie opłatę za wstęp do Muzeum Żuławskiego 2 zł od uczestnika zajęć - lekcje przeprowadzamy bezpłatnie. Propozycje zajęć edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez Żuławski Park Historyczny:

1.  „Jak wygląda strój żuławski?”
Uczestnicy poprzez zabawę i różne zadania poznają wygląd i elementy stroju żuławskiego. Dowiedzą się kiedy strój powstał, w jakim celu i kto go opracował. W czasie zajęć nie zabraknie zgadywanek, konkursów i zajęć plastycznych. Uczestnicy stworzą puzzle ze strojem żuławskim, a także będą ścigać się podczas ubierania stroju na czas.
Czas realizacji – 60 minut.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  uczniów szkół podstawowych.

2.  „Kim był strażnik wałowy? Co robić, gdy zagraża powódź?”
Punktem wyjścia jest legenda o strażniku wałowym- w czasie lekcji uczestnicy przekonają się, jak ważna na Żuławach jest ochrona przeciwpowodziowa i dlaczego nie wolno niszczyć obwałowań rzecznych. Najmłodsi poznają zasady reagowania w sytuacji zagrożenia oraz zobaczą, jak prawidłowo układać wał z worków z piaskiem.
Czas realizacji – 60 minut .                                                                                                                                                                                                               Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

3. „Nowy Dwór Gdański sprzed lat. Jak zmienia się miasto?”
Uczestnicy, bazując na muzealnej makiecie miasta oraz archiwalnych dokumentach, będą poszukiwać najciekawszych zabytków, które przetrwały do obecnych czasów oraz miejsc, które już nie istnieją. Dowiedzą się też, jakim zniszczeniom uległ Nowy Dwór Gdański w roku 1945 oraz poznają dawne i współczesne symbole miasta i powiatu.
Czas realizacji – 2 godziny
.Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

4. „Wielokulturowe Żuławy. Kto zamieszkiwał te tereny?”
Uczestnicy zajęć będą poszukiwać śladów różnych narodowości, które osiedlały się w delcie Wisły. Materiały źródłowe wskażą im wielość kultur występujących na Żuławach: pruską, krzyżacką, niemiecką, polską. Dowiedzą się kim byli menonici, kiedy i z jakich powodów pojawili się na Żuławach.
Czas realizacji – 2 godziny.
.Zajęcia przeznaczone dla młodzież gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

5. „Wielokulturowe Żuławy”. Osadnictwo powojenne”
Elementem zajęć jest wywiad rodzinny, który przed lekcją uczniowie przeprowadzają w swoich domach ustalając, skąd przybyli ich pradziadkowie, dziadkowie, jak trafili na Żuławy. Uczestnicy zajęć potrafią wskazać regiony, z których pochodzili powojenni osadnicy, ustalą, dlaczego osiedlali się w nowym miejscu. Poruszony zostanie także wątek ucieczki ludności niemieckiej z Żuław. Uczniowie będą pracować na archiwalnych wspomnieniach i relacjach.
Czas realizacji – 2 godziny.
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

6. „Wysoka woda na Żuławach- zagrożenie powodziowe dawniej i dziś. Jak reagować i nie wpaść w panikę?”
Uczestnicy zajęć przejdą praktyczny trening układania wałów ochronnych, stworzą ulotki  z zasadami reagowania w sytuacji powodzi. Dowiedzą się, dlaczego Żuławy to miejsce szczególnie narażone na zatopienie i poznają najważniejsze elementy systemu przeciwpowodziowego.
Czas realizacji – 2 godziny.
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

7. Twórcze zajęcia ceramiczne w Żuławskim Parku Historycznym
Zajęcia mogą być kontynuacją lekcji muzealnych lub być organizowane na indywidualne zamówienie grup (jako niekonwencjonalna forma dopełnienia zajęć lekcyjnych z różnych dziedzin - historii, religii, języka polskiego, geografii i wielu innych).
Uczestnicy mogą również wybrać z propozycji tematów przygotowanych przez instruktora (np. wykonanie z gliny symboli miasta, bohaterów baśni i legend żuławskich, glinianych naczyń, itp.). Zajęcia organizuje doświadczona instruktor Magdalena Bukowska, która wprowadzi uczestników zajęć w podstawy ceramicznego rękodzieła.

Czas trwania- 2 godziny.
Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.
Korzystanie z pracowni Żuławskiego Parku Historycznego jest bezpłatne.
Konieczny jest zakup materiału przed zajęciami (glina, szkliwo) koszt - 20 zł od uczestnika. Prace stają się własnością uczestników, które będzie można odebrać po wypaleniu.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W każdej sprawie jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod podanymi numerami telefonów i adresami mailowymi.
Żuławski Park Historyczny ul. Kopernika 17, 82- 100 Nowy Dwór Gdański
Tel. 55 247 57 33, 518 350 563, e-mail: biuro@zph.org.pl, pstrzalkowska@zph.org.pl
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Paulina Strzałkowska, organizująca zajęcia muzealne w Żuławskim Parku Historycznym.

 

 

Aktualności

Zajęcia ceramiczne

 

zobacz

 

 

Informacja o żuławskich wydarzeniach w jednym miejscuzobacz

 

Gra Muzealnazobacz

 

 

Sklepik

Na polderach i w podcieniach - krajobraz i architektura Żuławzobacz

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego